QUI ĐỊNH GIAO NHẬN VÀ CÀI ĐẶT

I. Giao Nhận

Tất cả các sản phẩm của MOBILE-ID tồn tại dưới dạng tệp trên máy tính và điện thoại thông minh, vì vậy hình thức giao nhận chính:

  • Cung cấp tệp cài đặt trên máy tính qua hình thức gửi link download từ máy chủ của MOBILE-ID
  • Cung cấp tệp cài đặt trên điện thoại thông qua hình thức gửi link download từ chợ ứng dụng của Android hoặc IOS

II. Cài đặt

Tất cả các sản phẩm của MOBILE-ID tồn tại dưới dạng tệp trên máy tính và điện thoại thông minh , vì vậy hình thức cài đặt

  • Nhân viên MOBILE-ID hỗ trợ cài đặt cho khách hàng.

III. Gõ bỏ cài đặt

Đối với khách hàng cài đặt phiên bản trên máy tính:

  • Vào mục Start chọn mục Phần mềm MOBILE-ID đã được cài đặt để Uninstall
  • Hoặc chọn gỡ bỏ chương trình từ Control Panel/Programs and Features và chuột phải vào chương trình Phần mềm MOBILE-ID để thực hiện gỡ bỏ phần mềm.
  • Nếu bạn chắc chắn muốn gỡ bỏ phần mềm MOBILE-ID khỏi máy tính chọn vào nút Yes để thực hiện.
  • Chờ trong giây lát để chương trình được gỡ bỏ khỏi máy tính. Sau khi thực hiện sau ấn nút OK để hoàn tất thao tác gỡ bỏ chương trình.

Đối với khách hàng cài đặt phiên bản trên điện thoại:

  • Với Adroid: Để gỡ bỏ ứng dụng bạn có thể gỡ trực tiếp ở trang cài đặt của CHPlay, hoặc truy cập cài đặt chọn ứng dụng (quản lý ứng dụng) ở thẻ tải xuống, bạn tìm đến ứng dụng mình muốn gỡ bỏ và chọn gỡ cài đặt.
  • Với IOS: Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng muốn xóa trên màn hình chính trong vòng vài giây, cho đến khi các ứng dụng hơi “lắc lắc” một tí và xuất hiện dấu X ở góc phải biểu tượng. Nhấn dấu X để gỡ bỏ chương trình

IV. Điều khoản sử dụng

Quý khách hàng kiểm tra các thiết bị và máy tính, các phần mềm được cài đặt trên máy tính của Khách hàng và (những) dịch vụ kết nối (như dịch vụ truy nhập internet) liên quan đến việc truy nhập và sử dụng dịch vụ, đảm bảo các thiết bị này tương thích với Phần Mềm.

MOBILE-ID không chịu trách nhiệm đối với việc không thể truy cập hoặc sử dụng Phần Mềm do các lỗi phát sinh từ kết nối mạng, thiết bị phần cứng, phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sai hỏng, không tương thích của phần cứng đối với Phần Mềm; sự không tương thích giữa Phần Mềm và các phần mềm khác mà Khách hàng đã cài đặt và/hoặc đang sử dụng; kết nối internet bị ngắt hoặc yếu.

MOBILE-ID không đảm bảo hay cam kết rằng Dịch vụ này không bị virus, bị gián đoạn, lỗi, tuy nhiên MOBILE-ID sẽ thực hiện việc bảo trì Phần Mềm để đảm bảo hoạt động của Phần Mềm đáp ứng mục đích sử dụng của nó.

MOBILE-ID cam kết rằng MOBILE-ID có quyền sử dụng Phần Mềm như là một dịch vụ để cung cấp cho Khách hàng và việc đó hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Bằng việc chấp nhận cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng, MOBILE-ID đồng ý cấp quyền sử dụng cho Khách hàng đối với Phần Mềm, tuân theo các điều khoản của Quy định này trong thời hạn sử dụng dịch vụ. Ngoại trừ trường hợp nêu trên, không có quy định nào được hiểu hoặc được coi là cấp, chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ của Phần Mềm cho Khách hàng, trừ khi được thể hiện rõ ràng bằng văn bản được phê duyệt bởi đại diện hợp pháp của Khách Hàng và MOBILE-ID.

Top